Politica de Confidențialitate

Principii de procesare a datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal în mediul online a devenit o necesitate legiferată și obligatorie. Orice operator trebuie să informeze clientul/colaboratorul despre prelucrarea datelor cu caracter personal și să garanteze păstrarea acestora în siguranță.

SC ASP GROUP EAST SRL cu sediul în Splaiul Independenței 273, sector 6, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6079/2013, cod fiscal RO31629397 și având contul numărul RO95 BTRL RONC RT0V 18344401 deschis la BANCA TRANSILVANIA, în calitate de operator vă înștiințează pe această cale despre prelucrarea și păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal transmise prin operațiuni de furnizare de servicii și produse.

Ce sunt datele cu caracter personal

 • Informații privind persoana fizică identificată/identificabilă: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, semnătură, informații financiare, informații solicitate de autorități specifice furnizării de servicii și produse, informații din monitorizare audio-video ca urmare a vizitei clientului într-o locație în care se furnizează serviciile și/sau produsele SC ASP GROUP EAST SRL, monitorizare audio-video în timpul serviciilor de suport tehnic, IP-ul, orice alte informații necesare desfășurării activității a SC ASP GROUP EAST SRL.
 • Orice acțiune (set de acțiuni) precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare, alăturare ori combinare, blocare, arhivare, ștergere, distrugere, care operează asupra datelor poate intra în sfera datelor cu caracter personal (direct sau indirect).

Colectarea informațiilor

Surse de colectare a informațiilor:

1. Atunci când se accesează site-ul www.villapredelus.ro sau se folosesc aplicații ale SC ASP GROUP EAST SRL se pot cere completări de formulare, chestionare (fără obligativitatea acceptării) necesare furnizării serviciilor și/sau produselor.
2. Tranzacții directe și indirecte între SC ASP GROUP EAST SRL, parteneri și utilizatori.
3. Surse externe specifice instituțiilor publice.

Cum colectăm datele personale de la utilizatorii www.villapredelus.ro:

 • direct;
 • folosind browser-ul utilizatorului și datele de trafic;
 • folosind cookie-uri.

1. Colectarea directă a datelor cu caracter personal

1.1. În cadrul serviciilor de asistență oferite, vă putem ruga să ne oferiți numărul de telefon sau adresa de email pentru a vă putea contacta în vederea soluționării problemei dumneavoastră (la nevoie se pot cere și alte date care intră în categoria datelor cu caracter personal). Comunicarea în cadrul serviciilor de asistență a www.villapredelus.ro poate fi înregistrată.

1.2. Subscrierea la newsletter vine cu rugămintea de a ne furniza o adresă de email pentru o comunicare personalizată, păstrarea datelor încetând odată cu revocarea consimțământului.

1.3. Plățile efectuate în contul nostru sunt procesate de partenerii noștri bancari, informațiile bancare fiind transmise acestora.

2. Colectarea datelor personale folosind datele de trafic

În timpul vizitei pe site-ul www.villapredelus.ro de pe orice dispozitiv, dumneavoastră furnizați informații precum adresa de IP, ora vizitei, localizarea, paginile vizitate. Serviciile externe de analiză a traficului (ex. Google Analytics) sunt folosite exclusiv de către www.villapredelus.ro pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru asigurarea și menținerea securității site-ului.

3. Colectarea datelor prin intermediul cookie-urilor (per sesiune și fixe)

Cookie-urile sunt folosite pentru a reține parolele, preferințele de limbă, filtrele pentru protecția minorilor, tipurile de reclame agreate sau limitarea lor.

În ce scopuri prelucrează SC ASP GROUP EAST SRL datele cu caracter personal

SC ASP GROUP EAST SRL identifică (prin mijloacele fixe definite mai sus) potențiali utilizatori care accesează serviciile și/sau produsele furnizate, monitorizează operațiuni în acest sens, realizează sondaje și/sau profiluri în cadrul activităților de marketing, realizează analize interne specifice serviciilor și/sau produselor furnizate. SC ASP GROUP EAST SRLprelucrează date cu caracter personal și în vederea soluționării diverselor proceduri de natură juridică care au legătură cu furnizarea de servicii și/sau produse, arhivarea lor făcându-se atât fizic, cât și electronic. Există instituții ale statului român, reglementate legal, care pot cere rapoarte care să cuprindă date cu caracter personal.

În ce temei se prelucrează datele cu caracter personal

Legea care definește General Data Protection Regulation a fost promulgată și produce efecte și pe teritoriul României astfel:

 • art. 6 (1) b GDPR – se referă la colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de rezervare/contact;
 • art. 6 (1) c GDPR – se referă la datele obligatorii necesare emiterii de facturi;
 • art. 6 (1) a GDPR – este nevoie de obținerea consimțământului în vederea folosirii datelor cu caracter personal pentru marketing (abonarea la newsletter, cookie-uri etc.);
 • art. 6 (1) f GDPR și legea 506/2004 art. 12 (2) – se referă la interesul legitim al www.villapredelus.ro în vederea securizării și optimizării site-ului propriu (considerent 49 GDPR).

Comunicarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru utilizator, refuzul ducând la imposibilitatea furnizării de servicii și/sau produse. Utilizatorul are dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu scopul de a fi folosite în scopuri de marketing direct.

Destinatarii datelor cu caracter personal

SC ASP GROUP EAST SRLpoate pune la dispoziția autorităților legale și partenerilor contractuali diverse date cu caracter personal (limitate) ale utilizatorilor, pe care aceștia din urmă se obligă să nu le folosească în alte scopuri decât cele menționate mai sus (ex. autorități publice, auditori, juriști, contabili, societăți care fac parte din grupul SC ASP GROUP EAST SRL).

În baza legii nr. 2016/679 (GDPR) adoptată de Parlamentul European, există posibilitatea de transfer al datelor cu caracter personal în afara țării.

Datele cu caracter personal pot fi stocate atât timp cât prevede legea, respectiv 3 ani pentru stocarea datelor contractuale și 10 ani pentru stocarea datelor financiare. Prelucrarea datelor se poate face până la momentul în care s-a atins scopul care a vizat culegerea lor, momentul următor implicând arhivarea sau distrugerea lor.

SC ASP GROUP EAST SRLpoate pune la dispoziția autorităților legale și partenerilor contractuali diverse date cu caracter personal (limitate) ale utilizatorilor, pe care aceștia din urmă se obligă să nu le folosească în alte scopuri decât cele menționate mai sus (ex. autorități publice, auditori, juriști, contabili, societăți care fac parte din grupul SC ASP GROUP EAST SRL).

În baza legii nr. 2016/679 (GDPR) adoptată de Parlamentul European, există posibilitatea de transfer al datelor cu caracter personal în afara țării.

Datele cu caracter personal pot fi stocate atât timp cât prevede legea, respectiv 3 ani pentru stocarea datelor contractuale și 10 ani pentru stocarea datelor financiare. Prelucrarea datelor se poate face până la momentul în care s-a atins scopul care a vizat culegerea lor, momentul următor implicând arhivarea sau distrugerea lor.

Măsurile privind securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 • Este mandatorie păstrarea confidențialității datelor, motiv pentru care operatorul folosește numele propriu/adresa de email și parola.
 • Orice operator de date care accesează/colectează/modifică date cu caracter personal este înregistrat cu data, ora și operațiunea efectuată.
 • Doar operatorii autorizați au dreptul să imprime facturi, avize, contracte și alte acte care conțin date cu caracter personal.

Utilizatorul sau posibilul utilizator care intră în incidența prelucrării datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat despre colectarea datelor, conform art. 13 și art. 14 GDPR.
 2. Dreptul de a avea acces la datele prelucrate – art. 15 GDPR.
 3. Dreptul de a cere modificarea sau chiar ștergerea datelor – art. 17 GDPR, mai putin excepțiile prevăzute de lege.
 4. Dreptul de a cere o minimă prelucrare sau de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 18 GDPR.
 5. Dreptul de transfer al datelor către alt operator – art. 20 GDPR.
 6. Dreptul de retragere a dreptului de prelucrare a datelor după ce inițial s-a dat consimțământul.
 7. Dreptul de a refuza prelucrarea datelor în scopuri de marketing și crearea de profiluri.
 8. Dreptul de a apela la ANSPDCP sau de a se îndrepta către instanța de judecată competentă în situația în care se simte nedreptățit.

SC ASP GROUP EAST SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor prevederi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal fără a înștiința în prealabil subiecții datelor, publicând pe site versiunea actualizată.

Orice notificare poate fi adresată în format electronic pe adresa de email info@villapredelus.ro sau în scris la adresa de corespondență a operatorului de date: Șos. Odăii 307-309, sector 1, București.